torsdag 28. juli 2016

Vannapport

Mange varme dager etter hverandre gjør at det blir litt mer behagelig å være i sjøen. Så da får Dessi trene på sin svømmeteknikk på vei etter dummy. Hun har stor vannpasjon så det er ikke noe problem for henne å gå uti. 

Dessi har blitt røntget med resultat HD: A/B