søndag 18. april 2010

Spor

En av de tingene vi skal gjøre i år, er å gå noen blodsporprøver med Valborg og Stella. Det er en fin aktivitet i båndtvangstiden, og erfaringen så langt sier at de klarer å skille spor og fuglejakt på en glimrende måte. Men jeg synes at hundene bør hatt en del kontakt med fugl før de starter med blodsporet. Hos oss er det fuglejakten som er viktigst. Det finnes nok mange teorier rundt dette, men vi holder oss til denne rekkefølgen; først fugl, så blodspor.

Eng: One of the things we are doing this year, are to join some bloodtrackingtests with Valborg and Stella. It is a nice activity during this period we have to have the dogs on leash. Experience so far says that the dogs combines tracking and being a skilled huntingdog for birds in an excellent way.

Ingen kommentarer: